بایگانی دسته ها: داستان

دانلود رایگان مجموعه شش کتاب حسین شیرمحمدی

دانلود رایگان مجموعه شش کتاب حسین شیرمحمدی ۱-کتاب قوانین زندگی مننام نویسنده: حسین شیرمحمدینام انتشارات: نوآوران سیناشابک: ۹ -۸۹-۶۶۹۹-۶۰۰-۹۷۸ ۲-کتاب قدر رویاهایت را بداننام نویسنده: حسین شیرمحمدی،مجید خزایینام انتشارات: نوآوران… ادامه مطلب »

دانلود رایگان کارگاه فرزند پروری دکتر عاقبتی

دانلود رایگان کارگاه فرزند پروری دکتر عاقبتی سبک‌های فرزندپروری نوع رابطه والد و کودک را مد نظر قرار می‌دهند. یک وجه جالب درباره والدگری این است که والدین با سبک‌های… ادامه مطلب »

قوس قزح

قوس قزح قوس قزح نویسنده: نوری     م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ داس‍ت‍ان‌: ل‍ورا، ش‍ارل‍وت‌، آیری‍ن‌، آسیه، وحشت تنهایی، میامی، دزآشوباز داستان لورا:با ساب وی (ترن زیرزمینی) از واشنگتن هایتز به منزل… ادامه مطلب »

لوحه

لوحه لوحه   نویسنده: محمدجعفر شریعت تهرانی   لوحه ترجمه ناقص لوحه ای است و ظاهرا این لوحه را در خرابه های یکی از قبور به دست آورده اند:مرا پیر… ادامه مطلب »

فانی و وودی

فانی و وودی فانی و وودی   نویسنده: فریدون تنکابنی   کتاب نه داستان کوتاه‌ است و نه رمان. خاطره‌گونه‌ای‌ست که در ده بخش تنظیم شده ‌است.از روزمره‌گی و دل‌بستگی،… ادامه مطلب »